Uji Minda


Arahan : Fikirkan dan sebutkan jawapan bai soalan berikut.

1) Senaraikan 8 buah planet dengan mengikut urutan dari yang paling dekat ke yang paling jauh dengan Matahari?

2) Apakah ciri-ciri planet Utarid?

3) Planet manakah yang paling besar?

4) Planet manakah yang mempunyai hidupan. Mengapa?

5) Planet manakah yang paling cantik?

6) Mengapakah Zuhal planet yang paling cantik?

7) Bagaimanakah bentuk komet?

8) Di manakah terletaknya lingkaran asteroid?

9) Apakah Meteor?

10) Senaraikan objek yang terdapat di Sistem Suria.